TÜRKİYE EKONOMİSİ - ENFLASYON  English

2014 yılının ilk yedi ayında enflasyonda bir önceki yılın Aralık ayı sonuna göre yüzde 6,18 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda; 2014 yılının ilk yedi ayında yıllık tüketici enflasyonu geçen yılın aynı ayına kıyasla 0,43 puan artarak yüzde 9,32'ye yükselmiştir.

TÜFE içerisinde yüzde 24,45'lik ağırlığı ile en önemli gruplardan biri olan gıda ve alkolsüz içecekler grubu yılın ilk yedi ayında yüzde 8,26 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre 0,16 puan azalarak yüzde 12,56 olmuştur.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda yıllık enflasyon önemli ölçüde azalma eğilimindedir. Bu grupta yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayına kıyasla 10,93 puan azalarak yüzde 5,06 olarak gerçekleşmiştir. 

Temel mal grubunda yıllık tüketici enflasyonu, 2014 yılının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yükselerek yüzde 11,03 olarak gerçekleşmiştir. Bu grubun önemli bileşenlerinden olan giyim ve ayakkabı alt grubunda yıllık enflasyon yüzde 10,11'e yükselmiştir. Diğer bir önemli bileşen olan dayanıklı tüketim mallarında ise yıllık enflasyon 12,67'ye yükselmiştir.

Hizmetler grubunda ise yıllık enflasyon bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,65 puanlık yükselişle yüzde 8,62 olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler grubunun alt gruplarında bu yılın temmuz ayında yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayına göre kira, lokanta ve oteller ile diğer hizmetler grubunda artarken, haberleşme grubunda azalmıştır. Ulaştırma hizmetleri grubunda ise yıllık enflasyon hemen hemen yatay bir seyir izlemiştir. Lokanta ve oteller grubunda yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre 4,77 puanlık artış ile yüzde 13,74 olarak gerçekleşmiştir. 

Temel enflasyon göstergelerinde ise yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre yükselmiştir. Bu kapsamda, enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altını dışlayan ÖKTG-I endeksi Temmuz ayında yıllık olarak yüzde 9,75'e yükselmiştir.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, temmuz ayı yıllık enflasyonuna en yüksek katkının  3,05 puan ile gıda ve alkolsüz içecekler grubundan gelmekte olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu grubun yıllık enflasyona katkısı geçen yılın aynı ayına göre 0,05 puan azalmış olduğu görülmektedir. Gıda ve içecekler grubunu 1,70 puanlık katkı ile ulaştırma hizmetleri alt grubu izlemektedir. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yıllık enflasyona katkı açısından bakıldığında en yüksek artışın 0,36 puan ile giyim ve ayakkabı grubunda olduğu görülmektedir. Giyim ve ayakkabı grubunu 0,33 puanlık artışla sırasıyla konut ve ev eşyası alt grupları izlemektedir. Geçen yılın temmuz ayına kıyasla bu yılın temmuz ayında enflasyona katkıda en yüksek düşüş ise 0,55 puan ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gözlenmiştir. Alt grupların temmuz ayı yıllık enflasyona katkıları aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir.

ALT GRUPLAR 2013 2014 FARK 
TÜFE 8,88 9,32  0,43
Gıda ve Alkolsüz İçecekler 3,10 3,05 -0,05
Alkollü İçecekler ve Tütün 0,84 0,29 -0,55
Giyim ve Ayakkabı 0,34 0,70  0,36
Konut 1,33 0,89 -0,44
Mobilya ve Ev Eşyası 0,36 0,69  0,33
Sağlık 0,05 0,22  0,17
Ulaştırma 1,71 1,70 -0,01
Haberleşme 0,27 0,07 -0,21
Eğlence ve Kültür 0,09 0,29  0,20
Eğitim 0,12 0,19  0,07
Lokanta ve Oteller 0,54 0,88  0,33
Çeşitli Mal ve Hizmetler 0,14 0,37  0,23

  

 

  

  

  

  

  

  

 Alt grupların aylık tüketici enflasyonuna katkıları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 
ALT GRUPLAR Temmuz 2014
TÜFE  0,45
Gıda ve Alkolsüz İçecekler  0,07
Alkollü İçecekler ve Tütün  0,11
Giyim ve Ayakkabı -0,24
Konut 0,09
Mobilya ve Ev Eşyası 0,02
Sağlık 0,01
Ulaştırma 0,11
Haberleşme 0,08
Eğlence ve Kültür 0,10
Eğitim 0,01
Lokanta ve Oteller 0,07
Çeşitli Mal ve Hizmetler 0,03

 

 

 

 

 


  

  

Tablodan da anlaşılacağı üzere, temmuz ayı enflasyonuna en yüksek katkıyı 0,11 puan ile alkollü içecekler ve tütün alt grubu ile ulaştırma alt grubu yapmıştır. Bu alt grupları 0,10 puan ile eğlence alt grubu izlemektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ 

 

 

Yıllara Göre Enflasyon Oranları (1939-1995)  

Enflasyon Raporları-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

Aylık enflasyon rakamları 

Aylık Fiyat Gelişmeleri 

Enflasyon Kitapçığı - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(Konular:Enflasyon Nedir?-Enflasyonun Kaynağı Nedir?-Enflasyonun Maliyeti Nedir?-Para Politikası Nedir - Nasıl Çalışır?-TCMB Para Politikasının Çerçevesi-Para Politikasının Öncelikleri-Türkiye’de Enflasyon)

Enflasyon Hedeflemesi Kitapçığı

Hazırlayanlar: Said Vakkas BOZKURT - Yalçın AY - Okan SÜLER

Ayrıca, Ekonomi sayfalarının hazırlanmasında emeği geçen Hazine Başkontrolörü Aziz DOĞAN'a (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyesi)  teşekkür ederiz. 

 

Buradasınız: Anasayfa Ekonomi Enflasyon