KAMU FİNANSMANI

Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlar nedeniyle 1990'larda hızlanan kamu maliyesindeki bozulma, mali krizin yaşandığı 2001 yılında doruk noktasına çıkmıştır.

Ekonomik program vasıtasıyla, kötüye gidiş tamamen tersine çevrilmiş ve bütçe disiplini oluşturulmuştur.

Uygulanan ekonomik program sayesinde toplam kamu net borç stokunun gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payı 2001 yılında %66,3 iken, 2010 yılının sonunda %28,7'ye düşmüştür.

 

Net Kamu Borç Stoku/GSYİH (2002-2010)

2

Merkezi yönetimin 2010 yılı sonunda toplam iç borç stoku 228,2 milyar dolar (352,8 milyar TL) iken, toplam dış borç miktarı 78,1 milyar dolar (120,7 milyar TL) olmuştur.

Kamu Sektörüne gelince; 2010 yılı sonunda net iç borç stoku 304,2 milyar TL iken, net dış borç stoku 13,3 milyar TL olmuştur.

Net Kamu Borç Stoku (2002-2010)

Diğer taraftan, AB tanımlı borç stokunun GSYH'ye oranı, 2002 yılında %73,7 iken, 2010 yılı sonunda, %41,6'ya düşmüş ve Maastricht kriterlerini karşılamıştır.

.

Brüt Kamu Borç Stoku/GSYİH-AB Tanımlı(2002-2010)

 

Reel faiz oranları, 2004 yılının son çeyreğinden itibaren, tek haneli rakamlara düşmüştür. Son on yıldaki reel faiz oranlarının %30'dan fazla olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle Hazine yurtiçi borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüştür.

Gayri safi yurtiçi hasılanın oranı olarak, Kamu Sektörü Borçlanma Gereği 2001 yılından itibaren önemli oranda düşmüştür.

Gayri safi yurtiçi hasılanın oranı olarak, Kamu Sektörü Borçlanma Gereği 2001 yılından itibaren önemli oranda düşmüştür.

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/GSYİH (2001-2010)

 

AB tanımlı Genel Yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranı da 2001 yılından itibaren önemli ölçüde düşmeye başlamış ve Maastricht kriterlerini karşılamıştır.

Genel Yönetim Bütçe Açığı/GSYİH-AB Tanımlı (2001-2010)

 

2009 yılında, IMF tanımlı kamu sektörü faiz dışı fazlası, GSYH'nin %-1'i olarak gerçekleşmiştir.

Faiz Dışı Fazla/GSYİH (2003-2010)

6

Daha fazla bilgi için tıklayınız:

Borç stoku
Bütçe Gelir ve Giderleri
DPT

 

Buradasınız: Anasayfa Ekonomi Kamu Finansmanı