ÜRETİM VE BÜYÜME

1- ÜRETİM


2011 yılında Türkiye 772,298 milyar dolar GSYH’sı ile 30 OECD ülkesi arasında 16. büyük ekonomi haline gelmiştir.

 

2010 yılı gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla %17,8’lik artışla 1.294.893 milyon TL, sabit fiyatlarla % 8,5’luk artışla 114.874 milyon TL olmuştur. Türkiye 2011 yılında %8,5’luk büyüme ile Dünyada Çin’den sonra ikinci ülke olmuştur.

 

2011 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 17.510 TL, ABD doları cinsinden 10.444 dolar olarak hesaplanmıştır.Kişi Başına GSYİH (USD) 2002-2011

GSYH kisibasina 2011


TÜİK 8 Mart 2008’de yeni GSYH serisini açıklamıştır. 1968 yılı BM hesap sistemine (UN system of accounts) dayanan eski hesaplama yöntemleri kayıtdışı ekonominin tam olarak saptanmasına olanak sağlamıyordu. Yeni sistem ise, Avrupa hesap sistemi (ESA-95) ile uyumlu olup, konut ve sanayi sektörlerine ilişkin daha kapsamlı içerik sağlamaktadır.


Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları (1998-2011)

 

GSYH Tablo 1998 2011
2-BÜYÜME

Üretim yöntemine dayanılarak hesaplanan reel büyüme 2011’in dört çeyreğinde sırasıyla, %11,9, %9,1, %8,4 ve %5,2 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında GSYH sabit fiyatlarla %8,5 artmıştır.

Büyüme Oranları (2002-2011)

GSYH 2011


 

 

Çeyrek Dönemler İtibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları(2007-2011)

GSYH 2007 2011

Harcamalar Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Gelişme Hızları(1999-2011)

GSYH buyume tablo

Hazırlayanlar: Said Vakkas BOZKURT - Yalçın AY

Ayrıca, Ekonomi sayfalarının hazırlanmasında emeği geçen Hazine Başkontrolörü Aziz DOĞAN'a (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyesi)  teşekkür ederiz.

Buradasınız: Anasayfa Ekonomi Üretim ve Büyüme