top of page

Faydalı Linkler

Mesleki Dernek ve Vakıflar

 

Avrupa Birliği Uzmanları Derneği

Başbakanlık Müfettişleri Derneği

Başbakanlık Uzmanları Derneği

Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği

Devlet Denetim Elemanları Derneği

Gelirler Kontrolörleri Derneği

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği

Hazine Uzmanları Derneği

Hesap Uzmanları Derneği

İş Müfettişleri Derneği

Kamu İç Denetçileri Derneği

KONTDER

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Maliye Müfettişleri Derneği

Maliye Uzmanları Derneği

Milli Emlak Kontrolörleri Derneği

MUFAD

Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Türk İdareciler Derneği

Vergi Denetmenleri Derneği

Vergi Müfettişleri Derneği

 

Mesleki Dergiler

 

Amme İdaresi Dergisi (TODAİE)

Anayasa Yargısı Dergisi

Bütçe Dünyası

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Dayanışma

Denetişim (KİDDER)

DIŞDENETİM Dergisi

Ekonomik Yorumlar

İç Denetim Dergisi (TİDE)

İdarecinin Sesi Dergisi

İktisat İşletme ve Finans

İMKB Dergisi

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi

Mali Çözüm

Maliye Dergisi

Maliye ve Sigorta Yorumları

MAUM Dergisi: ANALİZ

Mevzuat Dergisi

Rekabet Dergisi

Sosyoekonomi

Türk İdare Dergisi

Vergi Dünyası

Yasama Dergisi

Uluslararası Mesleki Kurumlar

 

AAA-Amercan Arbitration Association

AAA-American Accounting Association

AASB-Avustralya Muh. Std. Kurulu

ACFE-Assn of Certified Fraud Examiner

AICPA

Auditnet

Chartered Accountants of Canada

CIPFA

COSO

ECGI-European Corp. Govern.Institute

ECIIA

FASAB-Fed.Accounting St. Advisory Brd

FASB-Financial Accounting St. Board

FIDIC

FRC - Financial Reporting Council (UK)

GASB-Gov. Accounting St. Board.

IASB - IFRS

ICC

IFAC-Int. Federation of Accountants

IIA - Institute of Internal Auditors

IIA - IT Audit

IPSASB-Public Sector Accounting St.

ISACA

NYSSCPA

OLAF - European Anti-Fraud Office

PMN

Transparency International

 

 

Güncel Türkçe Sözlük (TDK)

İller-İlçeler Arası Uzaklıklar- KGM

İmla Kuralları (TDK)

Mevzuat

Posta Kodu Öğrenme

Resmi Gazete

Toplu Katalog

TÜRKİYE.gov.tr

YÖK Tez Merkezi

 

 

 

Mesleki Kurumlar ve Kuruluşlar

 

Ankara YMMO

ATO- Ankara Ticaret Odası

Bilgesam

Denetimnet.net

ICC Türkiye (Tahkim)

İktisadi Kalkınma Vakfı

İstanbul YMMO

MÖDAV

SAM-Stratejik Araştırmalar Merkezi

SAREM

SETA

TEPAV

TESEV

TİDE- İç Denetim Enstitüsü

TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi

TMUD

TOBB

Türkiye Bankalar Birliği

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TÜRKSAM

TURMOB

USAK

 

Uluslararası Örgütler

 

ADB- Asya Kalkınma Bankası

AFDB-Afrika Kalkınma Bankası

Africa Union

AGİT - OSCE

APEC-Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği

Arab Petroleum Exporting Countries

Avrupa Birliği

Avrupa Komisyonu

BCEAO

BCIE

BSEC-Karadeniz Ülk. Eko. İşb. Teşkilatı

Council of Europe

EBRD

ECB - Avrupa Merkez Bankası

ECO-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Eurorai

FATF/OECD-Financial Action Task Force

G 20 Ülkeleri

G8 Ülkeleri

IADB-Inter American Develepment Bank

IDA- Int. Development Association

IMF-Uluslararası Para Fonu

International Trade Center

Interpol

IPU- Inter-Parliamentary Union

İslam Konferansı Örgütü

NATO

OECD

OECD Sigma

OPEC- Petroleum Exporting Countries

Organization of American States

Uluslararası Adalet Divanı

UN - Birleşmiş Milletler

UNDCP- UN Office on Drugs and Crime

UNDP - BM Kalkınma Programı

UNPAN

UNWTO-Dünya Turizm Örgütü

WCO-World Customs Organization

WEF-Dünya Ekonomik Forumu

Worldbank - Dünya Bankası

WTO - Dünya Ticaret Örgütü

 

Hukuk Siteleri

 

www.adalet.org

www.anayasa.gen.tr

www.ankarabarosu.org

www.basbakanlik.gov.tr

www.baskent.edu.tr

www.bilisimhukuku.net

www.hukuk.gen.tr

www.hukukfakultesi.com

www.hukuki.net

www.hukukportali.com

www.idare.gen.tr

idealhukuk

www.turkhukuksitesi.com

www.turksiterehberi.com

 

Üniversite Dergileri

 

Anadolu Üniversitesi Sos. Bilimler Dergisi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi

Marmara Üniversitesi İİBF Fakülte Dergisi

Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi

Süleyman Demirel Üni. İİBF Dergisi

 

bottom of page