Genel Mevzuat

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 

- 4483 Sayılı  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu