top of page

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINI  İLGİLENDİREN MEVZUATLAR

  • 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

  • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

  • 4208 Sayılı Karaparanın Önlenmesi Hakkında Kanun

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

  • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının  Önlenmesi Hakkında Kanun

  • 6045 Sayılı Harcırah Kanunu

bottom of page