top of page

Hazine  Kontrolörlüğü 
Mesleğine Giriş

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınavı

 

Giriş Sınavı Aşamaları

1-Kamu Personeli Seçme Sınavı        (KPSS)
2-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan yazılı sınav
3-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan sözlü sınav

Genel Koşullar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-48 puan türünden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak,

d) ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

e) Sınavın açıldığı 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

h) Süresi içinde başvurmuş olmak.

 

1-Kamu Personeli Giriş Sınavı (KPSS)

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınavına başvurabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıdaki koşulları sağlamak gerekmektedir.

 • KPSS 48* puan türünden 80 ve üzeri alan adaylar içerisinden sınava çağırılan kişi sayısı içerisine girmiş bulunmak,

 • ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

*Sınav açılan yılın KPSS sonuçlarına göre istenen puan türü değişiklik gösterebilir.

2- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca Yapılan Yazılı Sınav

Genel giriş koşullarını ve KPSS puan koşulunu sağlayan adaylar, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan mesleki yazılı sınava katılmaya hak kazanırlar. Sınav, klasik usulde yapılmaktadır.

Sınavda adayların sorumlu oldukları konular aşağıda yer almaktadır

 • Hukuk

  • Anayasa Hukuku,

  • İdare Hukuku,

  • Ceza Hukuku,

  • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun görev yetki ve soruşturma usullerine
   ilişkin hükümleri,

  • Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku,

  • Borçlar Hukuku

  • Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku,

 • Ekonomi

 • Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

 • Uluslararası Ekonomi,

 • Ekonomi Teorisi: Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz,

 • Maliye

 • Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)

 • Maliye Politikası,

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

 • İşletme

 • İşletme Finansmanı,

 • İşletme Ekonomisi,

 • Muhasebe

 • Mali Tablolar Analizi.

 • Genel Muhasebe,

 • Yabancı Dil: Adayların tercihine göre İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.

 • Sınavda adayların hukuki, iktisadi, mali konular ile güncel ekonomik olayları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

 

3- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca Yapılan Sözlü Sınav

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zekâ, tutum ve davranış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100 üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan her bir sınav için, yazılı sınavda 2 kez başarısız olmak ilgili sınava girmeye ENGEL teşkil etmektedir.

eli Seçme Sınavı        (KPSS)
2-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan yazılı sınav
3-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan sözlü sınav

Genel Koşullar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P-48 puan türünden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olmak,

d) ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

e) Sınavın açıldığı 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

h) Süresi içinde başvurmuş olmak.

 

1-Kamu Personeli Giriş Sınavı (KPSS)

 

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınavına başvurabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıdaki koşulları sağlamak gerekmektedir.

 • KPSS 48* puan türünden 80 ve üzeri alan adaylar içerisinden sınava çağırılan kişi sayısı içerisine girmiş bulunmak,

 • ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye (YDS ve e-YDS) tespit sınavlarından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

*Sınav açılan yılın KPSS sonuçlarına göre istenen puan türü değişiklik gösterebilir.

 

2- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca Yapılan Yazılı Sınav

Genel giriş koşullarını ve KPSS puan koşulunu sağlayan adaylar, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan mesleki yazılı sınava katılmaya hak kazanırlar. Sınav, klasik usulde yapılmaktadır.

Sınavda adayların sorumlu oldukları konular aşağıda yer almaktadır.

 • Hukuk

  • Anayasa Hukuku,

  • İdare Hukuku,

  • Ceza Hukuku,

  • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun görev yetki ve soruşturma usullerine
   ilişkin hükümleri,

  • Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku,

  • Borçlar Hukuku

  • Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku,

 • Ekonomi

 • Para Teorisi ve Politikası,Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

 • Uluslararası Ekonomi,

 • Ekonomi Teorisi: Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz,

 • Maliye

 • Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)

 • Maliye Politikası,

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

 • İşletme

 • İşletme Finansmanı,

 • İşletme Ekonomisi,

 • Muhasebe

 • Mali Tablolar Analizi.

 • Genel Muhasebe,

 • Yabancı Dil: Adayların tercihine göre İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.

 • Sınavda adayların hukuki, iktisadi, mali konular ile güncel ekonomik olayları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

 

3- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca Yapılan Sözlü Sınav

 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Giriş sınavı konuları yanında ayrıca adayların zekâ, tutum ve davranış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri puanlamada dikkate alınır. Sözlü sınav notu 100 üzerinden verilir. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan her bir sınav için, yazılı sınavda 2 kez başarısız olmak ilgili sınava girmeye ENGEL teşkil etmektedir.

bottom of page